30 Ağustos Zafer Bayramı…

Bundan tam 96 yıl önce vatan aşkıyla cepheden cepheye koşan kahraman ordumuzun ve tüm işgal çabalarına kendini siper eden, vatan toprağı için canını ve kanını feda eden aziz milletimizin kazandığı Kurtuluş Savaşı’nın, adını tarihe altın harflerle yazdıran şanlı zaferinin yıldönümü.

Şahsım ve ORSİAD Yönetim Kurulum adına aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı candan kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Büyük Taaruz’un sonrasında 30 Ağustos’ta kazanılan eşsiz savaş, istikbal ve istiklal mücadelemizi zaferle nihayetlendirmiştir.

Bu eşsiz zaferle aziz vatanımız düşmanlardan temizlenmiş, işgalden kurtulan vatan toprağında Cumhuriyet inşa edilmiştir.

Asırlar boyunca bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyen Büyük Türk Milleti, milli ve manevi değerlerini korumak adına her türlü tehlikeyi göze almaktan vazgeçmemiş, topraklarına ve bayrağına göz dikenlere asla kat’a fırsat vermemiştir.

Bu bakımdan bugün 30 Ağustos’u sadece bir bayram olarak değil, Atalarımızın Kurtuluş Savaşı’nın o yokluk içindeki, o zor şartlar altındaki mücadelesini hatırlamak ve anlamak açısından değerlendirmek gerekir.

İş dünyası olarak biz de hem geçmişimizi unutmadan, bize bu toprakları yurt yapanları anmaya, anlamaya, emanetlerini namusumuz, şerefimiz, onurumuz bilmeye devam edecek, hem de ülkemizin muassır medeniyetlere seviyesine ulaşması için daha çok çalışmaya, daha fazla üretmeye, durmadan ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu topraklar kolay kazanılmadı, bu Cumhuriyet kolay kurulmadı; koruyup kollamak birinci vazifemiz, en kutsal görevlerimizden biri.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, tarihimiz boyunca bu vatan için toprağa düşmüş bütün yiğitleri minnet ve rahmetle anıyoruz.

Saygılarımla,

 Nedret YENER

ORSİAD Başkanı