Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş . Türkiye’nin Endüstri ,sanayi, kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biridir. Türkiye ekonomisinde ihracat ve ithalatın yapıldığı sanayi şehrinde…