Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından vatandaşa daha hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli kamu hizmeti sağlanacak. Ayrıca işlemlerde de yüzde 42’lik süre kısaltılmasına gidiliyor. İş başına sonuçlanma gün sayısı 52 gün iken, yapılan çalışmayla 30 güne indirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Kamu Hizmetlerinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması Projesi” genelgesi yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in imzasıyla yayımlanan genelgede, 2018 yılında Türkiye’nin kamu yönetiminde köklü değişikliklere gidildiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçildiği anımsatıldı. Genelgede, sistem değişikliğinin en temel gerekçesinin, çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak kamu yönetiminde hızlı karar almak suretiyle etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Ayrıca, bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarınca sunulan hizmetlerin, başta enerji ve madencilik alanındaki yatırımlar ve yatırımcılar olmak üzere diğer tüm yatırım ve yatırımcılar ile vatandaşları da ciddi oranda etkilediği, bu hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasının ve bu yatırımların bir an önce tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Başta istihdam ve cari açık olmak üzere ekonominin her alanına doğrudan etki edeceği, hükümet sistemi değişikliğinden beklenen olumlu sonuçların da ortaya çıkmasını sağlayacağına değinildi.

“İşlem bazında süreler konuldu”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında organizasyon yapılarında değişiklikler yapılarak ve hizmetlerin elektronik ortama aktarılması suretiyle söz konusu genelge ile, yatırımcılara ve vatandaşlara sunulan bütün hizmetlerin tamamlanması için, işlem bazında süreler konuldu. Bu kapsamda sunulan toplam 607 adet hizmet yaklaşık 31 bin 656 günde yapılırken ve iş başına sonuçlanma gün sayısı 52 gün iken; yapılan çalışmada 13 bin 332 gün azaltılarak toplam 18 bin 324 güne, iş başına sonuçlanma gün sayısının ise 30 güne indirilmesine karar verildi. Bu durumda iş sonuçlandırma sürelerinde yaklaşık yüzde 42’lik bir süre kısaltılmasına gidilmiş oldu. Diğer taraftan, bu hizmetlerden halen elektronik ortamda sunulmayan 209 adet hizmetin elektronik ortamda sunulmasına, bu hizmetlerin sunulabilmesi için vatandaşlardan veya yatırımcılardan talep edilen 32 adet belgenin de istenmemesine karar verildi. Genelgede bu kararlar ile sürelere uyulup uyulmadığı, Bakanlığın İç Denetim Birim Başkanlığınca takip ve denetlenerek 2 aylık periyotlarda bakanlık makamına raporlanacak.