Webolizma, TÜSİAV ve ASTAM işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde açılış konuşmalarını Ankara Üniversitesi ASTAM Müdürü Prof. Dr. Murat Efe, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun yaptı.

Panelin açılış konuşmasında Ankara Üniversitesi ASTAM Müdürü Prf. Dr.Sayın Murat EFE;

Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Sanayinin değerli temsilcileri, Üniversitemizin değerli Öğretim Elemanları, değerli katılımcılar, “Ankara Dijital Dönüşüm Paneline” hoşgeldiniz.

Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Araştırma Merkezi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği ve WEBOLİZMA tarafından ilkini düzenlediğimiz ve önümüzdeki dönemlerde çeşitlendirerek sürdürmeyi planladığımız etkinliğimize katılımız ve katkılarınız için çok teşekkürler.

Bugün burada, Almanların kendi çözümlerini satmak için marka haline getirip kullandığı Endüstri 4.0 terimine Sanayi ve Kalkınma Bakanlığımızın, çok doğru, bir kararla karşılık olarak kullandığı “Dijital Dönüşüm”ü tartışacağız. Amacımız dijital dönüşümün daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak ve değişik sektörlerde uygulanmaya karar verilmesi, uygulanması ve etkilerinin gözlenmesi konularında doğrudan uygulayıcılardan bilgi almak ve daha ileriye doğru adım atmak adına neler yapılmalıdır konusunda ortak akıl oluşturmaktır.

Her ne kadar burada çok değerli panelistlerimiz, sayın moderatörümüzün sorularına verdikleri cevaplarla bizleri aydınlatacak olsalar da, bu toplantının tüm katılımcılarının aslında birer panelist olduğunu hatırlatmak, panelistlere yönelteceğiniz soru ve yorumlarla ve sonrasında serbest kürsü bölümünde ortaya koyacağınız görüşlerinizle ortak akıl oluşturmaya yönelik katkılarınızı heyecanla beklediğimizi belirtmek isterim.

Dijital dönüşümün temelinde veri ve bu verinin en etkin şekilde kullanılması bulunmaktadır. Dünya üzerinde üretilen veri her iki senede bir iki katına çıkmaktadır. Dolayısıyla veriden bilgi üretmek ve bu bilgiyi ekonomiye katkı yaratacak şekilde değerlendirmek her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. 2001 yılında ortaya atılan ve 3V (volume, variety, velocity – hacim, çeşitlilik, hız) ile tanımlanan büyük veri kavramı, özellikle hızla gelişen teknoloji ile algılayıcıların ucuzladığı, küçüldüğü ve her alanında hayatımıza girmeye başladığı 2010’lu yıllardan itibaren daha fazla konuşulur olmuş ve 3V ile tanımlanan verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve her bir aşamada bunun güvenli şekilde yapılması dijital dönüşümün başarımını artıracak en önemli unsur olarak ortaya çıkmıştır.

Bununla birlikte, dijital dönüşümün en önemli ayaklarından biri olan Büyük Veri bilimi ise tek başına dijital dönüşümü desteklemeye yetmemekte, büyük veri çalışmalarını, verilerden elde edilecek faydayı en üst noktaya çıkaracak Optimizasyon, elde edilen verilerden öğrenme yoluyla akıllı karar verme mekanizmalarının geliştirildiği Yapay Zeka, en hızlı şekilde veri toplama, depolama

ve veriye ulaşım adımlarında çözümler üretecek Haberleşme ve bu alanlarda elde edilecek sonuçların hayatı kolaylaştıracak uygulamalara dönüştüğü Robotik/Mekatronik alanlarındaki çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Sayılan bu alanlar dijital dönüşüm ile eş anlamlı olarak anılmaya başlayan Akıllı Sistemlerin temel bileşenleri olup, bu alanlarda münferit ya da ortak olarak ortaya konacak her tür teknolojik gelişme tüm “akıllı” paydasında bulunan sistemlerin gelişmesine ve dolayısıyla dijital dönüşüme katkı yapacaktır.

Bu noktada, müsadenizle, Bu etkinlikte temsil ettiğim Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Araştırma Merkezinden (ASTAM) kısaca bahsetmek isterim.

ASTAM, YÖK’ün belirlediği 10 Araştırma Üniversitesinden biri olan Ankara Üniversitesi bünyesinde, ülkemizin dijital dönüşüm çabalarına destek vermek, “Akıllı Teknolojiler” konusunda öncü olmak, bu alanda bilim ve teknolojiye katkı sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacıyla YÖK’ün 4 Ekim 2017 tarihli toplantısında almış olduğu karar Bu temel amaç doğrultusunda, siz kullanıcılardan/uygulayıcılardan/kanun yapıcıdan kopmadan;

• Büyük Veri, Yapa Zeka, Robotik/Mekanik, Haberleşme, Optimizasyon birimleri ile ülkemizde ihtiyaç duyulan önemli bir altyapının oluşturulması ile etkisi büyük bilimsel araştırmaların yürütülmesi,

• Dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak araştırmacı ve iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunulması,

• Özellikle; Ankara Üniversitesi’nin güçlü olduğu sağlık, ziraat, hayvancılık, eğitim ve ülkemiz için önemli olan savunma alanında sanayi işbirliği ile yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi (Rekombinant İnovasyon), ülkemize ekonomik katma değer yaratılması ve dışa olan bağımlılığımızın azaltılmasına katkı sağlanması,

• Dijital Dönüşümün Hukuk, Etik, Felsefe ve Sosyoloji Araştırmaları ile Desteklenmesi hedefleriyle yola çıkmıştır.

Yakın zamanda MIT’nin 1 (bir) Milyar $ bütçe ile detayda ASTAM bünyesinde kurduğumuz birimleri bölüm olarak barındıran ve tamamiyle veri bilimini desteklemek üzere bir yapay zeka fakültesi kurma kararını uygulamaya koyduğu düşünülürse aslında Ankara Üniversitesi olarak ne kadar doğru bir karar aldığımız ortadadır. Umuyorum ki biz de yakın zamanda üreteceğimiz projeler ve alacağımız desteklerle 1 Milyar $ seviyesinde olmasa da hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak bütçeleri elde edeceğiz.

Değerli katılımcılar, Ülke olarak belkide ilk defa bir sanayi/teknoloji devrimini sonradan yakalamaya çalışmak değil de başlangıcına katkıda bulunmak şansımız bulunmaktadır. Şu anda ülkemiz dahil gelişmek, refahını artırmak ve öncü olmak isteyen ülkelerin hepsi dijital dönüşümü nasıl gerçekleştireceklerine dair düşünmekte ve yol haritalarını çıkarmaktadırlar. Aşağıda alıntılayacağım kısa metin Avrupa Komisyonu tarafından 29 Eylül 2017 tarihinde Talinn, Estonya’da düzenlenen zirve sırasında sunulmuş olan “Dijital Tek Pazar” başlıklı raporun giriş kısmıdır.

“Dijital teknoloji ve buna yaklaşımımız stratejik, ekonomik ve sosyal olarak en üst düzeyde önem taşımaktadır. Dijital dönüşüm, ekonomik ve sosyal hayata öylesine nüfüz etmiştir ki ekonomik ve sosyal hayat artık dijital bir boyut kazanmıştır, bu yüzden artık dijital dönüşümü ayrı bir Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) sektörü olarak düşünmek mümkün değildir. Bundan dolayı Avrupa Birliği olarak,

i) ürün, hizmet ve içeriğe ulaşımı iyileştiren,

ii) ii) dijital ağlar ve hizmetler için hukuki altyapıyı oluşturan ve

iii) iii) veri tabanlı ekonominin meyvelerini toplayan,

çok iddialı ve kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisini uygulamaya koyduk. Bu stratejinin AB ekonomisine yıllık 415 Milyar Euro katkıda bulunması ve binlerce yeni iş imkanı yaratması beklendiğinden, bu stratejinin zaman kaybetmeden uygulamaya konmasının önemi ortadadır.”

Aslında bu alıntı bile bugün düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğin önemini, katkısını, zamanlılığını ortaya koymak için yeterlidir.

Bugün ayrıntılarını konuşacağımız türden teknolojik ilerlemelerin yukarıdan emirle değil aşağıdan talep ve atılacak adımlarla sağlamlaşağı düşüncesiyle, tekrar herkese teker teker hoş geldiniz diyor, katkılarınız, sağlayacaklarınız ve buradan dışarıya taşıyacağınız mesajlar için şimdiden teşekkür ediyor, etkinliğin hepimiz için faydalı olması dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.Dedi.

Dijital Dönüşüm PANEL ‘ın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜSİAV BAŞKANI Sayın Veli SARITOPRAK ;

Ülkemizde Bilişim ve teknolojide ; dijital dönüşümde gerçekte hedeflenen teknolojik platformlar da insan ve makine deneyimini kesintisiz sağlayabilmek ülkemizden açısından çok önemli, bir süreç, Aslında bizler Türkiye de ve Dünya da dijital pazarlamadan söz ediyoruz. Ülkemizde kullanmakta olduğumuz iletişim gereçlerinin hepsinde Dijitalleşme zaten var. En basiti hepimizin kullanmakta olduğu cep telefonları ve bilgisayarlarımız. Bunların Ülkemize maliyeti hesaplandığı vakit ciddi anlamda rakamlar elde ediyoruz.

Sabancı Holding’de çalışırken rahmetli Özdemir Sabancı ile Japonya’ya gitmiştik, Osaka şehrine. Komatsu firmasının iş makinaları fabrikasını ziyaret etmiştik. komatsu şirketinin CEO’su geldi. Ve tüm çalışanları ile marş gibi bir şey okudular. Bizler sorduğumuzda , Marşın anlamının ; 3 üretelim, 2’sini ihraç edelim, 1’ini kendimiz tüketelim. Büyü sanayi, büyü Japonya, büyü Japonya’nın sanayisi..

Burada söylemek istediğim şudur; Bizler neden bunu yapamıyoruz. .. sözleri ile devam eden SARITOPRAK ;

Dijital Dönüşüm ile birlikte ,Ülkemiz kalkınması ön plana alınarak. Ülkemizde yetişen muhteşem dehaların , kendi içerimizde Dijital teknolejilere yönlendirilmesi

önemli bir kavram. Diyerek sözlerine devam etti. Bizler TÜSİAV olarak her zaman STK lar ile paydaş olarak .Dijital Dönüşüm ün Önemine dikkat çektiklerini ,PANEL -KONFERANS -TOPLANTI ve ÇALIŞTAYLAR da , bunu dile getirdiklerini ifade etti. Özellikle ANKARA ÜNİVERSİTESİ ile birlikte , sadece bu konuda değil her konuda beraber hareket ettiklerinin altını çizdi. Diyerek sözlerine son verdi.

Dijital Dönüşüm Paneline konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Erkan İBİŞ ;

Dijital dönüşümün bugün endüstrisinden, sanayi ye ,enerjiden tarıma ,taşımacılık sektöründen ,görsel sanatlara kadar pek çok alanda önemli bir açılım gösterdiğine şahit oluyoruz. Bizler Ankara Üniversitesi olarak ,kamu ,özel sektör ve tüm Sivil Toplum örgütleri uçtan uca bir dönüşümün içerisindeyiz. İş dünyasından farklı sektörlerin bir araya gelerek ortak çözümler üretmesini de çok değerli buluyoruz. Bizler Ankara Üniversitesi olarak bu dönüşüm platformunda son 5 yıldır . tüm sektörlere , büyük sektörlere, özel sektörlere ,konu hakkında ihtiyaç duydukları inovasyonlar üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Dijital Dönüşüm konusunda Ankara Üniversitesi olarak, Ankara da bulunan diğer Üniversiteler ile birlikte hareket etme noktasında da hazırız. Dedi.

Sözlerine Devam eden Sayan Erkan İBİŞ ;

Bu Paneli gerçekleştiren WEBOLİZMA-TÜSİAV VE ASTAM yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu dönüşümün doğru olarak aktarılması noktasında . Rektörlük olarak elimizden gelen tüm materyalleri kullanıyoruz. Bizler TÜSİAV ile zaten iç içe hareket ediyoruz. Bu konuda Tüsiav Başkanımız Sayın Veli Sarıtoprak a hem bu konu hem de diğer ortak çalışmalarımızdan dolayı teşekkür ediyorum.Dedi.

Panelde ; Eski Sanayi Bakanı Sayın Ali COŞKUN yapmış olduğu konuşmasında ;

Dünyada; Endüstri ve sanayileşme alanında yapılan atılımlar . sadece endüstriye yönelik değil, tüm hayatı kapsayan bir dijitalleşmeyi öne çıkaran oluşum olduğunun anlaşılması gerekiyor. Türkiye, gerek sanayisi ve iş gücüyle gerekse STK’ları ve resmi kurumlarıyla birlikte bu değişim için hazırlıklı olmak zorunda. Ben bundan tam 20 -25 yıl evvel Bu konunun önemi ve ehemmiyeti hakkında sözlerim vardı. Şu anda konuştuğumuz terim Konu dijital Dönüşüm ,her anlamda maliyet,iş gücü vs. ) kavramların maliyetlerini en asgariye indirme kavramı .

İşgücü ve kalite, Türkiye açısından da büyük bir güç ve avantaj, bu nedenle sürecin çok iyi takip edilerek dijital değişim sürecinden etkilenecek tüm tarafların hazırlanması için etkin, özel ve kamu sektörü işbirliğinde etkin bir planlamagerekiyor. Bu Paneli Düzenleyen her bir birime ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Dijital dönüşümün ülke açısından önemi ve ülke olarak dijital dönüşümün neresinde olduğumuzla ilgili giriş yapılan panelde ;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü-Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanı Sayın ; Zübeyde Arslanoğlu Moderatörlüğünde , konuşmacılar; ASELSAN HBT Kıdemli Tasarım Lideri Alper Gerçek, Webolizma Ajans ve TÜSİAV Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Ecevit Saraç, Teknosis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Ağa Yarman, ODTÜ Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Hanzade Sarıçiçek, Dijital Strateji ve Pazarlama Danışmanı Özgür Deniz Aydın ve Serdar Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek dijital dönüşümün etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için kamu, üniversite ve sanayi alanlarının rol ve sorumlulukları hakkında görüşler paylaştı.

Panelde ; Webolizma Ajans ve TÜSİAV Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Ecevit Saraç; Dijital dönüşümün öncelikle eğitim alanında hayatımıza girmesi gerektiği konusunda Webolizma Ajans Başkanı Ecevit Saraç; sözlerine ;

‘’Kendimize yapacağımız yatırımla bugünü, gençlere yapacağımız yatırımla 20 yıl sonrasını, çocuklarımıza yapacağımız yatırımla 50 yıl sonrasını kurgulayabiliriz’’ dedi. Saraç; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisede yazılım ve dijital dönüşüm zorunlu ders haline getirilmeli. Bu konuda Estonya 2010, Birleşik Krallık 2014 ve Finlandiya 2016’da ilk adım atan ülkeler. Biz de eğitim alanında dijitale entegre olarak geleceğimizi planlamış olacağız’ı sözlerine ekledi. Dijital dönüşümün tüketim tarafında olduğumuza vurgu yapan Saraç, dijital dünyada neler olduğunu ve neler olacağını sayısal verilerle şu şekilde açıkladı: Ericson Mobile raporuna göre 2022’de birbirine bağlı 29 milyar cihaz olacağı ve bunların 18 milyarının nesnelerin interneti ile ilgili olacağı tahmin ediliyor ve bu sayede insan gücünün çoğunu artık müşteri ilişkilerinde kullanabildiklerini, geçen yıl gerçekleştirilen diğer bir araştırmaya göre bir dakika içinde; Facebook’a 243 binden, Instagram’a 65 binden fazla fotoğraf yüklenmiş. WhatsApp’tan 29 milyondan fazla mesaj gönderilirken Skype’ta 2 milyon dakikadan fazla arama gerçekleştirilmiş. Tinder’da 18 binden fazla eşleşme yaşanırken YouTube’a 400 saatten fazla video yüklenmiş. Spotify’da 1,5 milyondan fazla şarkı dinlenmiş, Netflix’ten ise 87 bin saatlik video izlenmiş. LinkedIn’de her bir dakikada 120 yeni hesap açılmış. Dakikada 350 binden fazla tweet, 210 binden fazla da Snap atılmış.

Webolizma Dijital Reklam Ajans Başkanı Ecevit Saraç, son olarak uzman olduğu alan olan dijital pazarlamayla ilgili olarak çarpıcı bilgiler paylaştı. insanların ihtiyaçlarına göre reklam yayınlarken kişiselleştirilmiş bir kurgu ile daha etkin reklam kampanyaları yürütülebildiğini belirtiyor. Bilgisayarımız ve telefonumuz sayesinde reklam verenler bizi bizim kadar tanıyorlar ve bu da ürünlerin pazarlanması konusunda bizi bu önemli verileri nasıl daha yararlı kullanabileceğimiz konusunda yönlendiriyor. Data analiz ve raporlama odaklı hareket eden şirketler her yıl ortalama %30’dan fazla büyüyor. Aynı araştırmaya

göre 2021 yılına gelindiğinde, datayı doğru kullanan şirketler, data ve iç görü kullanmayan şirketlerin elinden 1,8 trilyon dolarlık ticari hacmi alacaklar. Bu veriler bize dijital pazarlamanın firmalar için ne kadar önemli olduğunu gösterirken dijital pazarlama çağımızda vazgeçilmez bir mecradır.Dedi.

Daha sonra ; Panele katılan tüm konuşmacılar ve katılımcılara Plaket Töreninin ardından Dijital Dönüşüm Paneli sonlandırıldı.