‘’Anaokullarından itibaren kodlama eğitimi zorunlu hale getirilmeli’’

TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY Kodlama eğitiminin altını çizerek, önemine değindiler; Kodlamanın Çocukların Yaratıcılığını arttırdığını belirterek, önümüzdeki yıllarda kodlamanın olmadığı meslek sayısının çok azalacağını sözlerine eklediler.

TÜSİAV olarak kodlama konusuna çok önem verdiklerini ve bu konu ile ilgili AR-GE çalışmaları yaptıklarını belirten Veli SARITOPRAK; ‘Yapılan yeni araştırılmalar gösteriyor ki her 3 çocuktan birinin henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlarla tanışmaktadır. Bu sebeple çocuklarımıza bu yaşlardan itibaren kodlama eğitimi vererek gelecek yaşamlarında onların topluma daha faydalı, daha başarılı bireyler olmaları için ilk adımı atmış olacağımızı düşünüyoruz’ dedi.

Kodlama diğer adıyla programlama sözlük anlamıyla önceden belirlenen şartlar ve düzene göre gerçekleştirilmesi öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelmektedir. Teknik olarak programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bir bölümü veya bütününün ifade etmektedir.

Ülkemizde son yıllarda kodlama eğitiminin ilköğretim müfredatına kadar indirgendiği görülmektedir. Artık yeni neslin temel kodlama eğitimi alması konusuna çok önem verilmektedir. Bu nedenle, teknoloji ve bilişim çağında yaşadığımız bu günlerde herkesin bu işin temelini öğrenmesi bir zorunluluk gibi duruyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde, bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde artık sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlama, eğlenceli ve öğretici yollarla çocuklara öğretilebilmektedir. Özet olarak programlama öğrenmenin insana katkısı; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetilerdir.

TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY’da dünyadaki önde gelen bilişim firmalarının kurucularından örnekler vererek; ‘’Aralarında dünyanın en meşhur programcıları aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill Gates ‘in de bulunduğu bir grup programcı Amerika’da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar ve

Code.org’ u kurdular. Bill Gates 13 yaşında kodlamayı öğrendi. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 9 yaşında kodlamayı öğrendi’’ dedi.