Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, 2017’de gerçekleşen büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için çalışmalar yürüten Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Komisyon Başkan Vekili Necip Kalkan, Komisyon Katip Üyesi Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkanı Arda Ermut ile 19 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde yapısal ve sektörel bazda çözümler, yatırımların kârlılık ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak öneriler ve özellikle; mevzuat ve uygulama ile ilgili somut aksiyonlar masaya yatırıldı.

YASED Başkanı Ahmet Erdem, 2017’de gerçekleşen iktisadi büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için, yapısal reformlara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Erdem, “Dünya ekonomisinde önemli değişimler yaşanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki dengeler yeniden şekilleniyor. Böyle bir konjonktürde, ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak olan yapısal reformların devamı büyük önem taşıyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayınlanan Dünya Yatırım Raporu’nun ilk geçici verilerine göre; 2017 yılında yüzde 16 düşüşle 1.5 trilyon dolara gerileyen küresel doğrudan yatırımların 2018 yılında tekrar 2016 seviyesine dönerek 1.8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.” dedi.

Erdem sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Bu büyümede hükümetin ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla aldığı önlemlerin rolü büyük oldu. Büyümenin hızlandırılmasını, istihdamın artırılmasını ve gelir dağılımının iyileştirilmesini amaçlayan desteklerin devam etmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Uluslararası yatırımcıların, Türkiye’nin potansiyeline olan inançları tam, bakış açıları uzun vadelidir. YASED olarak, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi ve yatırımların verimliliklerinin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”

YASED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grubu Başkanları’nın katılımıyla Türkiye’de iş ve yatırım yapmayı daha kolay ve cazip hale getirecek önerilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız; Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuz senaryoya rağmen başarılı bir 2017 yılı geçirdiğini belirterek 2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme oranını yakalayacağını ve G20 ve OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ekonomi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yatırım iklimini iyileştirmek için çok yakın zamanda meclisten iki kanun geçirdiklerini hatırlatan Altunyaldız, “Uluslararası yatırımcının Türkiye’ye yatırım yaptığı andan itibaren, bizim için artık yüzde yüz Türk sermayeli bir şirketten farkı yoktur. Hükümet olarak bu şirketin önünü açmak, yatırım ortamını iyileştirmek için ne gerekiyorsa yaparız. Nitekim Türkiye bugüne kadar buraya gelen yatırım yapan hiçbir uluslararası şirketi yarı yolda bırakmamış, hep kazandırmıştır. Uluslararası yatırımcılardan beklentimiz sanayinin dönüşümü, dijitalleşmesi, yüksek katma değerli üretim, uluslararası alanda elde ettiği know-how, teknoloji birikimini Türkiye’de teknolojik dönüşümü sağlayacak şekilde kullanması yönünde. Yapacağınız yatırımlarla bu dönüşümü sağlamada öncü olabilirsiniz. Özellikle imalat sanayi ve enerji alanlarında çok büyük dönüşüm potansiyeli mevcut. Bu fırsatları, devletimizin hükümetimizin verdiği destekleri de yanınıza alarak değerlendireceğinize inancım tam “diye konuştu.

Türkiye’nin yatırım ortamı üzerinde bir sunum gerçekleştiren Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, “Türkiye, son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde önemli reformlar gerçekleştirerek, yatırım ortamını ciddi bir şekilde iyileştirdi ve bunun bir neticesi olarak önemli tutarlarda uluslararası doğrudan yatırım çekti” dedi.

Ermut sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye, ekonomik kalkınması için uluslararası doğrudan yatırımlara büyük bir önem vermektedir ve yatırım ortamın iyileştirilmesi için reformlar yapmaya devam edecektir.”

Türkiye’deki fırsatlar üzerinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul; Küresel ekonomide yaşanan değişim ve eğilimler ile gelişmekte olan ekonomilerin yükselişine değinerek, ülkemizin konumu ve küresel ekonomide değişimin öznesi olmasının yollarını uluslararası doğrudan yatırımlar açısından değerlendirdi. Yurdakul, “Değişen dünyada yatırımcıların tercihleri ve yatırımlara yönelik inisiyatifleri değişiyor. Yükselen ekonomilerde artık standart iş yapma modelleri değişiyor. Artık küresel tedarik zincirine dahil olmanın önemi artıyor. Bu yüzden hem uluslararası yatırımcıların hem de devletlerin kazanacağı ortamlar yaratılmalı. Kamu özel ortaklıklar modeli her sektör için önemli imkanlar barındırıyor. Bu yüzden yerelleştirme Türkiye için önemli. Yerelleştirmenin asıl amacı Türkiye’yi bölgesel üretim merkezi haline getirmek. Bu doğrultuda da yerli ve uluslararası şirketler beraber kazanma fırsatını geliştirecek özel ortaklıklar oluşturmalı. Bunu gerçekleştirmek ve Türkiye’deki fırsatları doğru anlatmak için YASED’e çok önemli bir görev düşüyor” diye konuştu.