Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Türkiye’nin sağlık harcamaları, 2009 yılından bu yana yılda %10’luk bir oranla istikrarlı…