EPDK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI GÜLEFŞAN DEMİRBAŞ MEDREG BAŞKANLIĞINA ADAY.

BU HAFTA YAPILACAK GENEL KURULDA ÜRDÜN ‘LÜ RAKİBİNİ GERİDE BIRAKIP SEÇİLİRSE TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI ENERJİ ALANINDA GÖREV YAPAN EN ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİ OLACAK.

BİR TÜRK KADIN YÖNETİCİ İLK KEZ, AKDENİZ’DEKİ ENERJİ SÜREÇLERİNDE İŞBİRLİĞİ YAPILAN ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONUN BAŞINA GEÇEREK BÖYLESİ ÖNEMLİ BİR GÖREVDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK, BÖLGE ENERJİ POLİTİKALARININ HAYATA GEÇİRİLİŞ SÜREÇLERİNE KATKI SAĞLAYACAK.

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Akdeniz bölgesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek üzere 2006 yılında çalışma grubu olarak başlatılan enerji düzenleyicileri arasındaki oluşum, 2007 yılında kurucuları arasında Kurumumuzun da yer aldığı “Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği/ Mediterranean Energy Regulators” MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen¸ gönüllülük esasına dayalı bir birliğe dönüştürülmüştür. 2007 Kasım ayı itibari ile resmen dernek statüsü kazanmış meslek birliği ve uluslararası kabul edilirliği oluşmuş bir kuruluştur.

KURULUŞUNDAN BU YANA EPDK’NIN ETKİN DESTEK VERDİĞİ MEDREG, AB’NİN HİBE SAĞLADIĞI ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL AKTÖR.

Akdeniz havzasında elektrik ve doğal gaz piyasalarının entegrasyonu ve bu bağlamda düzenleyici çerçevelerin uyumlaştırılması için çalışmalar sürdürmekte olan MEDREG’in misyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

• Enerji piyasalarının ve mevzuatının uyumlaştırılması ve Avro-Akdeniz bölgesinde pazar entegrasyonunun tedricen sağlanmasına katkı sunulması.
• Güvenli, düşük maliyetli ve çevresel olarak sürdürülebilir enerji sistemlerine dayalı enerji piyasalarının entegrasyonu ve verimliliğin arttırılması yoluyla enerji sektöründeki sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesi.
• Altyapı yatırımlarının yapılması ve iyileştirilmesi, Akdeniz bölgesi için yenilikçi finansal çözümler ve enerji düzenlemesi alanında araştırmalar gibi başlıca ortak ilgi alanlarını desteklenmesi.
• Çalışma grupları, eğitimler ve seminerler vasıtasıyla kapasite geliştirme imkânları sunulması.
• Sürekli bir tartışma ve işbirliği ortamı sağlayarak, üyeleri arasında bilgi değişimi ve yardımlaşmanın kolaylaştırılması.
Akdeniz için Birlik (AiB) tarafından başlatılan Bölgesel Elektrik Piyasası Platformu, Doğal Gaz Platformu ile Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Platformu süreçleri ve bu kapsamda Bölgesel Elektrik Piyasası Platformu’nun animatörlüğünün MEDREG tarafından üstlenilmiş olmasının, önümüzdeki süreçte MEDREG’in öneminin artmasına yol açacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda MEDREG’in finansmanının esas itibarıyla AB tarafından sağlanıyor olmasının altı çizilmesi gerekir.

Başkanlığını Portekiz enerji düzenleme kurumu yürütmekte, Başkan yardımcılığını Ürdün enerji düzenleme kurumu ile beraber EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş sürdürmektedir. İtalya enerji düzenleme kurumu daimi başkan yardımcısıdır. Doğal Gaz Çalışma Grubu Başkanlığı ile Akdeniz İçin Birlik Enerji Platformları Görev Gücünün Başkanlığı ile Kurumsal Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığının Kurum personeli tarafından yürütüldüğü MEDREG’in çalışmaları, çalışma gruplarında görevli Kurum personeli tarafından takip edilmekte ve mümkün olduğunca yönlendirilmektedir.

8 kişiden oluşan Sekretaryası ile birliğin merkezi İtalya/Milano’dadır.

MEDREG Genel Kurulu, Başkan, Başkan yardımcıları, Çalışma Grubu Başkanları ve üye düzenleyici kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla 6 ayda bir toplanıp, birliğin işleyişine ilişkin stratejik konuları görüşüp, önemli belgeleri onaylar. Avrupa Komisyonu Genel Kurul toplantılarına gözlemci olarak katılır.

Üyeleri arasında 8 tane Avrupa ülkesi, 4 Balkan, 9 Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi vardır. Son olarak Moritanya üyelik başvurusunda bulunmuş olup, 29 Kasım’da İstanbul’da üyeliğe kabulü oylanacaktır.

MEDREG üyeleri:
1) Arnavutluk (ERE)
2) Cezayir (CREG)
3)Cezayir (ARH)
4)Bosna Hersek (SERC)
5)Hırvatistan (HERA)
6) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (CERA)
7)Mısır (EGYPTERA)
8) Fransa (CRE)
9) Yunanistan (RAE)
10)İsrail (PUA)
11) İsrail (NGA)
12) İtalya (AEEG)
13)Ürdün (ERC)
14)Ürdün (MEMR)
15)Libya (ME)
16)Malta (MRA)
17)Karadağ (REGAGEN)
18)Fas (MEMEE)
19) Filistin (PEA)
20)Portekiz (ERSE)
21)Slovenya(AGEN RS)
22)İspanya (CNE)
23)Tunus (MIT)
24) Türkiye (EMRA)