TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK ;

6.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarına katılımı ve kongrede verdiği mesajlar .son derece önemli idi .

Türkiye’ de enerji verimliliği yaratacak yenilenebilir enerji teknolojilerinden ve kaynaklarından yararlanmak her geçen gün önem arz etmektedir. Şehirlerimizin enerji kaynaklarında mevcut enerji şebeke ve kaynaklarının yenilenebilir enerji şebekleri ile hem ülkemiz hem de uluslar arası alanda yaygınlaşan teknolojilerin de kullandırılması ile birlikte düşünülmektedir.

İşte her yıl düzenlenen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı bu yıl ki toplantısı 25-26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

TÜSİAV Başkanı Sayın Veli SARITOPRAK , 6.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarında şu ifadeleri kullandı ,

Sayın Bakanım;Sayın Müsteşarım,Sayın Belediye Başkanlarım ve çok değerli Ürdün Kraliçemiz ;

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın ve özel sektörün değerli Başkanları ve temsilcileri;Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na hoş geldiniz, onur verdiniz. Danışma Kurulu’na başkanlık ettiğim kongre ve fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletlerin yükselişlerinin de, geri kalmalarının da altındaki en önemli faktör bilim ve teknoloji alanındaki başarı ve başarısızlıklarıdır. Önceliklerini bu alana ayıran milletler hep başarılı oldular. Başarılı insanların, üstün nitelikli insanların uygun ortamlarda bir araya getirilmesini hangi toplum, hangi millet organize ettiyse, bilim ve teknolojideki atılımı da onlar gerçekleştirdi. Bu anlayıştan hareketle Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda bugün memnuniyetle görüyorum ki hepimiz bunun farkına varmış vaziyetteyiz ve hepimiz bu heyecanı taşıyoruz. Türkiye bugün jeopolitik konumu ve genç nüfusu ile muazzam bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Türkiye, teknolojiyi içselleştirmiş genç bir nüfusa sahip. Bilim ve Teknoloji de küresel ekonomideki yerimizi tamamıyla değiştirme fırsatı sunuyor. Dijitalleşen küresel pazarda ileri teknoloji içeren ürünlere olan talep hızla artıyor.

Dijital teknolojiler hayatımıza dokunan tüm alanları dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyor. Bu gelişmelerin getirdiği fırsatları ve tehditleri de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2017 Küresel Rekabet Raporu’na göre 137 ülke içerisinde 53’üncü sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyona, dijital alt yapı ve üst yapının güçlendirilmesine ve Ar-Ge’ye odaklanmamız gerekiyor. Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital olması bekleniyor. Biz bu noktada kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin çok kıymetli olacağına inanıyoruz.

Bu kapsamda da yerelden ulusala Türkiye’nin dijital geleceği için milli yol haritasını belirlememiz gerekiyor. Dijital çağın yarattığı ekonomik sistem, iş yapma yöntemleri, yönetişim ve yerelden başlayacak kalkınma noktasında yeni bir hikâye yaratmamızın zamanı gelmiştir.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ile de Türkiye’mizin rekabetçilik gücünü artıracak, dijital çağın gerektirdiği hız, esneklik ve verimlilikle harmanlayacak teknolojik modellerin, uygulamaların paylaşılmasını ve hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Bu beceri ve başarıyla rekabet üstünlüğü elde edilecek ve Türkiye’nin de rekabette üst sıralara gelmesi sağlanacaktır. Biz bireylerin daha güçlü olduğu, daha bilinçli olduğu, daha çok ürettiği, daha çok paylaştığı bir dünya hayal ediyor ve bu hayali hayata geçirmek için çalışıyoruz. Hepimiz bu yeryüzünde yaşıyorsak, hepimiz bu insanlığın mensubuysak, hepimiz sorumluyuz. Hepimiz daha iyi olması için katkıda bulunmalıyız. Şu anda insanoğlunun deneyimlediği en büyük teknoloji devrimlerinden biri ile karşı karşıyayız. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte çok büyük ve yeni bir zenginlik oluşmakta. Sanayi üretiminde dönüşümü ifade eden Sanayi 4.0, tarımda dönüşüm Tarım 4.0, eğitimde dönüşüm Eğitim 4.0, sağlıkta dönüşüm Sağlık 4.0 ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dönüşümünü ifade eden KOBİ 4.0 ve dahası… Bütün bu dönüşüm süreçleri yakın işbirliği ve bilgi paylaşımından geçmektedir. Örneğin; Dünyanın en ileri dijitalleşmiş ekonomilerinin oluşturduğu elit bir grup D5, Dijital 5, 2014 yılında İngiltere, İsrail, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Estonya tarafından kurulmuştur. İngiltere, 5-16 yaş aralığındaki öğrencilere kod yazmanın öğretilmesinin zorunlu hale geldiği ilk ülkedir. Estonya da ilkokul çocukları kod yazmayı 1990’lı yıllardan bu yana öğrenirler. Yeni Zelanda’da ortaokul ve lise seviyesinde kod yazma eğitimine başlanmıştır. İsrail’de dünyanın “en zor” kod yazma eğitimi verilmektedir. Güney Kore orta okul ve lisede kod yazmayı öğretirken, ayrıca online destek de vermektedir.

D5 ülkeleri arasında dijital dönüşüm konusunda yakın ilişkiler kurulmuş; bilgi ve deneyim transferi yapılmaktadır. AB’nin dijital dönüşüm yol haritasını tartışmak için AB üyeleri geçen Mart ayında Roma’da toplandı. Sanayi 4.0 ve dijital becerilerin desteklenmesi konusunda bakanlar seviyesinde çalışmalara başlanması kararı alındı bu toplantıda. Fransa 2011 Nisan ayında “Dijital Divan”ı oluşturdu. KOBİ, inovasyon ve dijital ekonomi alanlarında sorumluluk alan bu divanın 30 üyesi cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır. Aynı dönemde Fransa hem bir Dijital İlişkilerden sorumlu bakan atarken, hemde Teknoloji ve Veri’den sorumlu bir bakan ataması yapmıştır. Peter Eriksson İsveç Dijital Kalkınma Bakanı olarak görev yapıyor. Dijital dönüşümde dünya liderliğini hedefleyen İsveç’in Dijital Kalkınma Bakanının 5 hedefi var: * Dijital Beceriler * Dijital Güvenlik * Dijital İnovasyon * Dijital Liderlik * Dijital Altyapı Tayvan, 23.5 milyon nüfusuyla, Konya büyüklüğünde bir ülkedir. DIGI+ adını verdiği 8 yıllık Milli Dijital Kalkınma Planı açıkladı. Bu planın hedefleri: 1- Dijital ekonomide bölgesel liderlik 2- Nesnelerin İnterneti alanında küresel liderlik 3- KOBİ’lerin Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda dönüştürülmesi Dünya ekonomisinden aldığımız payı hızla artırmak da, engebeli Afrin arazisinde asgari kayıpla ilerlemeye benziyor. Sayısız engel var karşımızda. Ancak savunma sanayi, üniversiteler ve diğer ar-ge merkezlerinin geliştirdiği teknolojilerin bugün faydasını görmekteyiz. Zeytin Dalı operasyonunda kullanılan milli teknolojiler kaliteli Türk mühendislerinin emeği. İşte bu kaliteyi tüm topluma yayarak daha kaliteli bir eğitimle, iyi mühendislerle ve sağlam teknolojilerle Türkiye’yi dijital ekonomiye hazırlayabiliriz. Bugün Afrin’de kullanılan milli teknolojiler ve silahlar milli kaynaklarımızla yarattığımız teknolojilerin bize nasıl güçlü destekolduğunun en büyük kanıtı. Bu anlayışı toplumun her alanına yaymalıyız. İleri mühendisliği, tasarım odaklı düşünceyi, yaratıcı zeka, inovasyon ve dijitali temel alan kalkınma anlayışı ile yerelden ulusala milli bir yol haritası hazırlamamız gerekiyor. Bizim de dijital yaşam altyapının tesisi, kaliteli dijital iş gücünün artırılması, teknik eğitimin güçlendirilmesi, KOBİ’lerin Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda dönüştürülmesi, dijital ortamda kişisel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması, şehirlerin ve kırsal bölgelerin ‘akıllı’ hale getirilmesi ve dijital servisler konusunda Türkiye’nin küresel statüsünü yükseltmemiz gerekmektedir. Bu, yarının ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş, dijital yaşamı her açıdan ele alan, 360 derecelik bir yaklaşımdır. Hızla evrilen dijital ekonomide bölgesel liderlik koltuğunu kimseye kaptırmamamız gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz coğrafi bölgenin teknoloji merkezi olmak hiç de uzak bir ihtimal değildir. Sözlerimi tamamlarken siz değerli misafirlerimize Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarınızın verimli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu güzel Organizasyonu düzenleyen ; HHB Fuarcılık firmasının ve Firmanın sahbi Sayın Şule DAYANGAÇ a tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum . Dünya çapında bir organizasyon oldu.Dedi