DEİK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimin ardından devreye girecek yeni yönetim sistemimizle, önümüzdeki sorunları çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözme imkânına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın. Yürütmenin tüm yetkilerinin Cumhurbaşkanına geçecek olması bize, mevcut sistemde çok dağınık ve açıkçası verimsiz bir şekilde yürütülen işleri, derli toplu ve etkin şekilde gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu’na katıldı. Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

“İŞ ADAMLARIMIZ ARASINDA ASLA AYRIMCILIK YAPMADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Türk özel sektörüne dış ekonomik ilişkileri yürütmek, imkânları araştırmak, ihracatı artırmak gibi hususlarda yardımcı olmak üzere kurulan DEİK’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, kurucu 101 kuruluşu, 135 ikili ekonomik konseyi, beş sektörel iş konseyi, iki özel amaçlı iş konseyiyle DEİK’in, çok önemli hizmetlere imza attığını ifade etti. Yurt dışında gittikleri her yerde iş adamlarının DEİK çatısı altında gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek olduklarını, gerek kurumsal düzeyde gerekse de şirket bazında kendilerine bildirilen sorunların çözümü için muhatapları nezdinde her türlü gayreti gösterdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Üstelik iş adamlarımız arasında asla ayrımcılık da yapmadık. Biz isimlerle, bu isimlerin meşrepleriyle, fikirleriyle, kökenleriyle, siyasi duruşlarıyla ilgilenmiyoruz. Onların sadece Türk iş adamı olması bizim için yeter sebeptir. Bizim için önemli olan, önümüze getirilen konunun ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için taşıdığı ehemmiyettir. Gerisine teferruat gözüyle bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİN EKONOMİK POTANSİYELİ SADECE KENDİ PAZARIMIZLA SINIRLI DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “Türkiye, tarihin her döneminde cazibe odağı olmuş, önemini hiç yitirmemiş bir coğrafyanın tam kalbinde yer alıyor. Sadece Avrupa ile Asya ve Afrika kıtalarını değil, aynı zamanda farklı medeniyetleri, farklı kültürleri ve elbette farklı ekonomileri de birleştiren bir konumda bulunuyoruz. Bu bakımdan, ülkemizin ekonomik potansiyeli, sadece kendi pazarımızla sınırlı değildir” dedi.

“YATIRIMLARI DAHA ÇOK ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Sadece 2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar Türkiye’ye 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ama bu da bize yetmiyor, çünkü hedeflerimiz büyük. Yatırımları daha çok artırmamız gerekiyor, kendi kaynaklarımızı sonuna kadar kullanacak, bunun yanında uluslararası yatırımcıları da ülkemize daha çok çekeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda bu yönde çok önemli bir adım atarak Proje Bazlı Teşvik Sistemini, yatırım bedeli 135 milyar lira olan 23 projeyle başlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta 6.3 milyar dolarlık artış, ithalatta ise 12.3 milyar dolarlık azalışa yol açmasının beklendiği bu yatırımlar sayesinde, 34 bini doğrudan, 134 bini de dolaylı istihdam artışının sağlanacağını bildirdi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için aşması gereken teknik ve psikolojik birtakım engellere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında ekonomiyle ilgili değerlendirme yapan kimi çevrelerin Türkiye’nin önüne çıkardığı soru işaretlerini etkisiz hâle getirmenin yolunun, teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçtiğini, yüksek teknoloji yatırımlarının bunların başında geldiğini ifade etti. “Yüksek teknoloji yatırımlarının çok büyük sermaye, çok ciddi kapasite ve bunlarla birlikte yeni ihraçta bağlantıları kurmak demek olduğunu elbette biliyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemini bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirdiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle 100 milyon doları aşan büyük projeler için uygulayacağımız bu teşvik sistemiyle yatırımcılara gerçekten cazip imkânlar sağlıyoruz. Gümrük vergisi muafiyetinden makine, teçhizat ve inşaat harcamalarının KDV istisnasına, Kurumlar Vergisi indirimlerine, personel desteğine, finansman katkısına, hatta kamu arazilerinin ücretsiz devrine kadar gerçekten çok önemli teşviklerle yatırımcıların karşısına çıkıyoruz. Sizler aracılığıyla tüm girişimcilerimizi, tüm uluslararası yatırımcıları bu teşviklerden faydalanmak üzere Ekonomi Bakanlığımızla temasa geçmeye davet ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Türkiye’nin hem siyasette hem de ekonomide kendisine bir adım yaklaşana âdeta koşarak giden bir ülke olduğunu söylereyek “Bugüne kadar ülkemizle yol yürüyüp de bundan pişman olan kimse yoktur. Özellikle yatırımcıların memnuniyetini, gittiğimiz her yerde bizzat dinliyor, görüyoruz. Buna karşılık, son günlerde birileri ısrarla, Türkiye’deki kimi firmaların ve iş adamlarının varlıklarını yurt dışına çıkardığı yönünde tezviratlar üretiyor. Biz bugüne kadar hep ülkemizde yapılan yatırımlar kadar, kendi iş adamlarımızın yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla da iftihar ettik. Bugün yurt dışında yaklaşık 233 milyar dolar varlığı olan bir ülke durumundayız.” dedi.

“EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜMÜZ ARTTIKÇA KÜRESEL DÜZEYDEKİ YATIRIM TRAFİĞİMİZ DE HIZLANACAKTIR”

“Ekonomik büyüklüğümüz arttıkça küresel düzeydeki yatırım trafiğimiz de elbette hızlanacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konuda en küçük bir sorun yoktur. Ancak her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek, geliştirmek, yaygınlaştırmak için değil de para kaçırmak için böyle bir yola tevessül ediyorsa, kimse kusura bakmasın, onu da affetmeyiz. Sadece bizim değil, 81 milyon vatandaşımızın eli, böyle bir yola tevessül edenlerin hem bu dünyada hem öteki dünyada yakasında olacaktır. Bu ülkenin ve bu milletin imkânlarıyla büyüyüp gelişen herkese yakışan, kazancını da aynı yolda kullanmaktır. Bir kez daha söylüyorum, bu sözlerim yurt dışında yatırım yapanlara değil, yurt dışına varlık kaçıranlar varsa, onlaradır” şeklinde konuştu.

Böyle bir davranışın makul ve geçerli bir izahı olamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak şahsen muttali olduğum her meselede kimliğine bakmaksızın iş adamlarımızın önünü açmanın hep gayreti içinde bulundum. Başbakanımız zaten iş dünyasıyla çok yakın ilişkileri olan bir arkadaşımız, Ekonomi Bakanımız bizzat iş dünyasının içinden gelen bir arkadaşımız, aynı şekilde diğer bakan ve bürokrat arkadaşlarımız daima iş dünyamıza destek olmayı şiar edinmiş bir kadrodur. Yatırım Destek Ajansını sadece bunun için Başbakanlığım döneminde kurduk. Eğer bir şikâyet varsa, Yatırım Destek Ajansı vasıtasıyla da bunların direkt bana ulaşması mümkündür” dedi.

“DOĞRU İŞ İÇİN DESTEK İSTEYEN HERKESİN SONUNA KADAR YANINDA OLDUM”

Sistemde eksiklikler, aksaklıklar, hatta yanlışların olabileceğini, önemli olanın bu tür sıkıntıların doğru kanallar üzerinden muhataplarına iletilmesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet buna rağmen netice alamayan arkadaşlarımız varsa, işte ben buradayım. Herhalde Türkiye’nin en kolay, en rahat ulaşılabilir Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarihinde, ben oldum. Çünkü hemen her gün farklı kesimlerin kamuya açık programlarına katılıyor, bu vesileyle çok sayıda kişiyle görüşme, konuşma imkânı buluyorum” şeklinde konuştu.

“BİZİM İŞİMİZ YANLIŞLARA SİPER OLMAK DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de iş adamlarının dertlerini Cumhurbaşkanı düzeyine kadar her kademede anlatma, çözüm arama imkânları olduğuna dikkat çekerek “Tabii bizim işimiz yanlışlara siper olmak değil, doğru yapılan işleri desteklemektir. Eğer desteklemiyorsam bu vatanıma da, milletime de ihanettir, bunu yapamam. Doğru iş için destek isteyen herkesin sonuna kadar yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Bütün bunlara rağmen ülkesini ve devletini karalayarak yurt dışına gidenler çıkabiliyorsa, orada başka problem var demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında iş adamlarının millî sorumluluklarına dikkat çekti. “İş yapmak, para kazanmak, tesis ve imkân sahibi olmak, belli bir noktaya kadar kişisel ihtiyaçlar içindir. Bu aşama geçildikten sonra atılan her adımın ise ülkeye ve millete karşı sorumluluk boyutu vardır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok kazanmak gibi fasit bir dairenin içine giren iş adamının, bu sorumluluğunun farkında olmadığını söyledi. “Ülkenin yatırıma ihtiyacı olduğu bir dönemde iş adamı parasını yastık edip üstünde uyumayı veya bu anlama gelecek alanlara yönelmeyi tercih ediyorsa, sorumluluklarının farkında olup olmadığını öncelikle bir düşünmesi lazım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hele hele parasını alıp yurt dışına gidene zaten diyecek bir sözümüz kalmıyor. Dünyanın hangi büyük ekonomisini incelerseniz inceleyin, geresinde en kritik dönemde ülkesinde en doğru alanlarda yatırım yapan insanların hikâyelerini görürsünüz. Bugün hepsi dünya çapında yıldız olan otomotiv, elektronik, beyaz eşya, gıda, tekstil, finans, petrokimya, medya, metal, turizm markalarının her biri hep böyle dönemde ülkesine ve milletine katkıda bulunmak idealiyle yola çıkan girişimciler tarafından kurulmuştur” şeklinde konuştu.

“OLAĞANÜSTÜ HÂL’İ BAHANE EDEREK İŞ DÜNYASININ YATIRIM ŞEVKİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Zaman zaman kulağımıza, birilerinin, Olağanüstü Hâl uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikâyetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Nerede ve ne sebeple olursa olsun, her kim, iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştırıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa, lütfen en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bildirsin. Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir davranışın içine giren hiç kimsenin, adı, sanı, unvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız” değerlendirmesinde bulundu.

Bu ülkenin bunun bedelini çok ağır ödediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devleti olan Türkiye’de hukukun dışında iş yapmaya kalkan veya elindeki yetkileri ve sahip olduğu ilişkileri kumpas kurmak için kullananlardan hesap sormanın, bu ülkenin yöneticileri olarak kendilerinin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

“SORUNLARI ÇOK DAHA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZME İMKÂNINA KAVUŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimin ardından devreye girecek yeni yönetim sistemimizle, önümüzdeki sorunları çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözme imkânına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın. Şu anda sizleri rahatsız eden pek çok husus, seçimin ardından yeni yönetim mimarimizi hayata geçirmemizle, kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yürütmenin tüm yetkilerinin Cumhurbaşkanına geçecek olması bize, mevcut sistemde çok dağınık ve açıkçası verimsiz bir şekilde yürütülen işleri, derli toplu ve etkin şekilde gerçekleştirme fırsatı sağlayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda seçimlerin ardından iş dünyasıyla çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini, sorunları ve çözüm yollarını konuşacaklarını, ardından da mutabık kalınan hususları hemen hayata geçireceklerini ifade etti. Yeni sistemde kabinede parlamento dışından da katılım olabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasının içinde bulunan isimlerden de kabinede istifade edebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, ülkenin gelişmesine, büyümesine, milletin refahına yaptıkları katkılar için iş dünyasının temsilcilerine teşekkür ederek tamamladı.